Contact: 06 51 09 30 40

Als er sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor vorm van samenwerking dan ook, gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren. (Jim Coleman)Team ontwikkeling

In je werk ben je meestal leider en/of lid van een team. Een team met een missie, waarin de leden verbonden worden door gedeelde waarden. Elk lid heeft zijn eigen kwaliteiten, kennis en (levens)ervaring, en zingt zoals het ‘gebekt’ is. Hoe mooi is het als alle leden samen tot grote resultaten komen door af te stemmen op elkaar. Geen vanzelfsprekendheid zoals we weten. Sterker nog een team is steeds in beweging langs de fasen: ‘forming, storming, norming en performing (Tuckmann). Toch schrikken we als het in de relaties stroever loopt als we wensen, als hierdoor interne veiligheid onder druk staat, als resultaten achterblijven en werkplezier minder is als de bedoeling. Kortom tijd voor actie en optimalisatie!

Teamontwikkeling gaat over:

 • inzicht in jezelf, jouw stijl(en) en die van de teamleden
 • herkennen van elkaars communicatie voorkeuren en talenten
 • leren op de ander afgestemde feedback te geven
 • gerichter met collega’s sparren en samenwerken
 • vanuit elkaars talenten het (team)werk anders inrichten
 • slagvaardigheid en werkplezier van het team verhogen

Programma’s op maat met keuze voor het inzetten van het INSIGHTS DISCOVERY PROFIEL

 • Teamlid – individuele coaching, duo
 • Jij in je kracht, wij succesvol! - teamdag
 • Team effectiviteit - teamdag
 • Jij als leider – individueel of teamdag
 • Faciliteren van vergaderingen of ‘complexe’ ontmoetingen
 • Intervisie

Het gaat ook om ‘plek’ innemen. Wie heeft welke rol, welke taak? Wie heeft de leiding, gaat waar over? Hoe kun je groeien in de regie die bij je rol hoort? Hoe kunnen we elkaars ‘plek’ en toegevoegde waarde respecteren en elkaars talenten nog beter benutten?